Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Đây là con tôi á? Thật không? Tôi là tôi nghi lắm à nghen!!!

“1 thanh niên vẫn chưa quen được sự thât về những chiếc vỏ của mình“ Vẫn biết khi mèo sinh con sẽ thường rất đa dạng về màu lông, dù mố mẹ có đồng màu thì con sinh ra vẫn có thể có màu lông khác biệt hoàn toàn. Mới đây trong group ...

Read More »