Home / Video / Chết cười với chú mèo hốt hoảng vì sợ Sen…chết đuối

Chết cười với chú mèo hốt hoảng vì sợ Sen…chết đuối

Nhìn thấy “sen” nằm trong bồn tắm, “boss” mèo vô cùng hoảng sợ, kêu la thống thiết, cố gắng hết sức để cứu “sen” khỏi “chết đuối”.