Home / Tin tức / Đây là lý do vì sao đừng bao giờ lai Pug với giống nào khác

Đây là lý do vì sao đừng bao giờ lai Pug với giống nào khác

Bởi vì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với dòng giống nhà Pug!

Từ lâu, Pug đã chứng tỏ chúng là điều kỳ diệu của tạo hóa. Thế nhưng khi bạn đem điều kỳ diệu ấy phân phát khắp nơi, kết quả thu được sẽ trở nên vô cùng kỳ quặc.

Đây là một em Pug xinh đẹp, cá tính. Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định lai em ấy với một em nào khác mà không phải là Pug?

1. Pug + Chó chăn cừu Úc (Australian Shepherd)

(Hình trên là một em Australian Shepherd, hình dưới là một em Australian Shepherd lai Pug. Các hình dưới cũng tương tự thế.)

2. Pug + Chihuahua = Chug

3. Pug + Dachsund = Daug

4. Pug + Beagle = Puggle

5. Pug + Basset Hound = Bassugg

6. Pug + French Bulldog = Bullpug

7. Pug + Boston Terrier = Buggs

8. Pug + Jack Russell Terrier = Jug

9. Pug + Miniature Schnauzer = Schnug

10. Pug + Chó sục Yorkshire (Yorkshire Terrier) = Pugshire

11. Pug + Brussels Griffon = Brug

12. Pug + Poodle = Pugapoo

13. Pug + Cavalier King Charles Spaniel = Pugalier

14. Pug + Corgi = Porgi

15. Pug + Phốc sóc (Pomeranian/Pom) = Pompug/Pom-A-Pug

16. Pug + Shiba Inu = Shug

17. Pug + Husky = Pugsky