Tôi là ai trong ngôi nhà này! Cô gái tố bị Boss chiếm mất “Thầy u” bị ra rìa đến buồn rầu ruột

Con gái bị bố mẹ cho ra rìa bức xúc “tố”: Bọn boss đang đánh chiếm trái đất và “thầy u” của mình các bạn ơi! Nếu một ngày bạn phát hiện ra có những con boss mà còn được bố mẹ của mình cưng chiều hơn cả mình thì bạn sẽ ...

Read More »