Đánh bả chó Phú Quốc “chính hãng” mơ đi nhé!

Trong cuốn sách chuyên ghi chép về những chuyện liên quan đến hoàng tộc có tên “Nguyễn Phúc tộc đế phả tường giải đồ” hiện vẫn được lưu giữ cẩn thận bởi con cháu vua Minh Mạng là gia đình ông Nguyễn Phúc Ưng Viên. Chó Phú Quốc là một loài chó thông minh, ...

Read More »