Home / Tag Archives: chăm sóc chó con

Tag Archives: chăm sóc chó con

Chia sẻ kinh nghiệm khi nuôi và chăm sóc chó con

kinh nghiệm nuôi và chăm sóc chó con, chó cảnh đẹp

Nuôi chó và dạy chó , đấy là cả một nghệ thuật. Bạn nên nhận nuôi một chú chó con nếu có ý định nuôi chó, vì việc chăm sóc chó con từ đầu sẽ giúp bạn hiểu và gần gũi với chúng hơn, từ đó việc huấn luyện chú chó ...

Read More »

Một số kinh nghiệm về cách nuôi và chăm sóc chó con khoa học

cách chăm sóc chó con

Việc chăm sóc chó con đòi hỏi phải có phương pháp khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng tẩy giun đầy đủ… do thời kỳ này, chó con có thể trạng yếu, đề kháng kém cần phải chăm sóc đặc biệt. Việc huấn luyện chó cũng phải thực ...

Read More »