Home / Tag Archives: chó con

Tag Archives: chó con

Một số kinh nghiệm về cách nuôi và chăm sóc chó con khoa học

cách chăm sóc chó con

Việc chăm sóc chó con đòi hỏi phải có phương pháp khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tiêm chủng tẩy giun đầy đủ… do thời kỳ này, chó con có thể trạng yếu, đề kháng kém cần phải chăm sóc đặc biệt. Việc huấn luyện chó cũng phải thực ...

Read More »