Home / Tag Archives: dạy chó

Tag Archives: dạy chó

Huấn luyện chó của bạn sủa đúng nơi đúng lúc đúng chỗ

huấn luyện chó sủa đúng lúc

Sau khi bạn đã huấn luyện chó sủa theo hiệu lệnh xong thì khi chúng quen với hiệu lệnh “sủa” bạn cũng làm như vậy nhưng lần này không cho cún ăn khi bảo nó “sủa” nữa mà ra thêm hiệu lệnh “không” hoặc “im” và chỉ vào mặt nó nếu ...

Read More »

Hướng dẫn cách huấn luyện chó của bạn không xin đồ ăn

huấn luyện chó không xin ăn tại bữa nữa

Tại sao chú chó của bạn lại xin ăn trong bữa ăn? Vì trước đó chúng đã được khen thưởng bằng việc cho ăn trong lúc huấn luyện. Vậy làm thế nào để ngăn chặn tình trạng chú cưng của bạn xin ăn tại bữa? Việc chắc chắn phải làm ...

Read More »